Grilled foie gras EL LOBO

Grilled foie gras on port wine sauce served with a sesame tile. Eaten hot.

$lTituloCabecera

Your opinion

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5